Katalogowanie muzyki

Polityka Prywatności

Prywatność użytkowników podlega szczególnej ochronie i jest ważnym priorytetem.

Aktualizacja: 1 styczeń 2011

Staramy się maksymalnie chronić informacje, które udostępniasz o Sobie. Traktujemy zarówno prywatność oraz bezpieczeństwo priorytetowo i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę wszystkich informacji dostarczonych przez Ciebie.

Polityka prywatności stworzona została w celu ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z mpmuz. Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób Witryna mpmuz.pl zbiera i przetwarza otrzymane lub pozyskane informacje.

Mamy nadzieję, że podane tu informacje usuną wszelkie wątpliwości dotyczące prywatności. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień skontaktuj się z nami wysyłając pytanie na adres [email protected].

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój usług Witryny powodują, że nasza polityka prywatności może ulegać zmianie. Pamiętaj aby od czasu do czasu zaglądać na tę stronę ponieważ nie będziemy informować o zmianie polityki indywidualnie i w inny sposób niż poprzez publikacje zmian na tej stronie. Zmiany rozpoznasz po dacie Aktualizacji podanej na górze strony.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

Użytkownicy korzystający z Witryny nie posiadający indywidualnego konta są anonimowi tak długo, dopóki nie utworzą dla siebie konta lub nie opublikują treści na Witrynie.

Jedyną informacją jaka pozostaje w logach Witryny o użytkownikach anonimowych jest adres IP, który może być okresowo wykorzystywany do ogólnych analiz statystycznych dotyczących aktywności użytkowników w celu poprawy funkcjonalności poszczególnych stron serwisu lub jego usług.

Użytkownicy nie posiadający konta w serwisie (użytkownicy anonimowi) mogą uczestniczyć, poprzez wybrane aktywne elementy udostępnianych stron internetowych, w publikowaniu określonych treści. Każda aktywność tego typu wymaga jednak aby anonimowy użytkownik przed opublikowaniem informacji przedstawił się podając dowolny wybrany przez siebie identyfikator (Nick). Identyfikator ten zostanie powiązany z opublikowaną informacją oraz z adresem IP użytkownika w celu ułatwienia użytkownikowi i podpowiedzenia jego Nick’a przy ponownej aktywności tego typu. Użytkownik może podpowiedziany Nick dowolnie modyfikować.

Aby korzystać z najciekawszych funkcji Witryny, użytkownik musi posiadać indywidualne konto. Podczas tworzenia indywidualnego konta, użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail i utworzenie loginu i hasła. Można również dodać swoje zdjęcie lub inny obrazek (Avatar) reprezentujący użytkownika. Żadne inne informacje nie są potrzebne do korzystania z usług Witryny wymagających posiadanie konta.

Zapamiętywany adres e-mail jest niezbędny dla autentykacji użytkownika i zachowania z nim komunikacji. Zapamiętane informacje o adresie e-mail nigdy nie są udostępniane publicznie ani nie są udostępniane żadnej innej stronie trzeciej.

Login i Avatar użytkownika nigdy nie są publikowane na stronach Witryny udostępnianych publicznie i użytkownikom anonimowym. Login i Avatar może być publikowany jedynie na stronach udostępnianych użytkownikom posiadającym indywidualne konta w serwisie mpmuz.pl i tylko w sytuacji gdy korzystając z serwisu są jednocześnie zalogowani na swoje konto. Publikowanie loginu i Avatara ma miejsce jedynie w sytuacji gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Login i Avatar może być publikowany w różnych kontekstach, ale zawsze obowiązują dwie zasady:

  • w danym kontekście publikowane są Loginy i Avatary użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, oraz
  • generalna zasada: o innych użytkownikach dowiadujesz się tego co sam ujawniasz o sobie.

Aktywności użytkowników posiadających indywidualne konto w serwisie mpmuz.pl są monitorowane przez serwis w celu jak najlepszego dopasowania do ich profilu muzycznego oferowanych przez serwis usług i treści. Osiągane jest to poprzez obserwowanie aktywności użytkowników na stronach internetowych serwisu.

Podstawową funkcjonalnością serwisu udostępnianą użytkownikom posiadającym indywidualne konto jest możliwość obserwacji i kształtowania swojego profilu muzycznego poprzez podłączenie swojego odtwarzacza muzyki do własnego konta.

Witryna mpmuz.pl udostępnia specjalne oprogramowanie (Plugin-mpmuz), które automatycznie aktualizuje konto użytkownika informacjami o słuchanej przez niego muzyce. Do profilu użytkownika trafiają tylko i wyłącznie informacje uzyskane przez Plugin - od odtwarzacza muzyki - opisujące słuchany w danym momencie utwór. Oprogramowanie to nie może i nie będzie gromadzić i przekazywać żadnych informacji z komputera, innych niż dotyczące słuchanej muzyki. Plugin dla bezpieczeństwa szyfruje otrzymane od odtwarzacza informacje przed ich wysłaniem. Plugin dla swojego działania wymaga podania loginu i hasła do konta użytkownika. Tym samym oprogramowanie to przesyła informacje jedynie na indywidualne konto wskazane w konfiguracji oprogramowania. Zbierane w ten sposób informacje tworzą profil muzyczny użytkownika.

Pełny profil użytkownika podlega maksymalnej ochronie. Jest dostępny jedynie dla właściciela konta. Nie jest dostępny żadnemu innemu użytkownikowi serwisu ani żadnej stronie trzeciej. Pamiętaj, możesz całkowicie ukryć swój profil muzyczny przez innymi użytkownikami serwisu ale pamiętaj również, że rozwój społeczności użytkowników Witryny mpmuz.pl polega na wymianie informacji.

Użytkownicy słuchający muzyki rozbudowują i kształtują swój profil muzyczny.

Uzyskane w taki sposób informacje po odseparowaniu ich od danych osobowych użytkownika wykorzystywane są przez serwis mpmuz.pl do tworzenia rankingów popularności Wykonawców, Płyt i Utworów. Publikowane rankingi nie zawierają informacji o tym, kto jakiej muzyki słuchał.

Login i Avatar użytkownika, może zostać opublikowany - z zastrzeżeniem zasad ochrony informacji podanej w pkt. "Uzytkownicy posiadający konto" - na stronach prezentujących popularność Wykonawców lub Płyt ale nigdy na stronach prezentowanych publicznie użytkownikom anonimowym.

Będziemy używać adresu e-mail podanego podczas rejestracji do kontaktowania się od czasu do czasu z użytkownikiem. Potrzeba kontaktu może wynikać ze względów bezpieczeństwa dla sprawdzenia Twojej autentyczności, lub też aby uzyskać Twoją opinię na temat serwisu, lub może być do Ciebie kierowana na bieżąco informacja o usługach udostępnianych przez Witrynę lub informacja o zmianach tych usług.

W celu zapewnienia, funkcjonowania serwisu na najwyższym poziomie, od czasu do czasu możemy prosić o uaktualnienie do nowszej wersji naszego oprogramowania (Plugin-mpmuz).

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności informacje wymagane do autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Witryna mpmuz.pl przechowuje plik cookie na komputerze użytkowników w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
  • tworzenia statystyk oglądalności;

Większość przeglądarek ma domyślnie włączona obsługę plików cookie, ale zawsze możesz wyłączyć ich obsługę. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć cookies, możesz utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Witryny mpmuz.pl. Pamiętaj, że plik cookie nie może czytać dysku twardego ani podawać żadnych zapisanych w nim informacji stronom trzecim. Plik cookie może być odczytany tylko przez tego kto go utworzył.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony bezpieczeństwa danych w takim stopniu w jakim staramy się chronić własne informacje.

Nigdy nie należy ujawniać hasła do konta nieuprawnionym osobom. Używamy określone środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć gromadzone dane w tym dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować, że środki te będą wystarczające i nie znajdą się użytkownicy próbujący obejść ochronę prywatności czy mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w serwisie w wyniku nieprzewidzianej i/lub nielegalnej działalności. Dlatego też mogą zaistnieć okoliczności, w których Twoje dane mogą stać się dostępne dla osób niepowołanych. Z tego względu ograniczyliśmy informacje mogące posłużyć do identyfikacji konta użytkownika z konkretną osobą do absolutnego niezbędnego minimum.

Zauważ, jeżeli jako loginu nie użyjesz swojego prawdziwego Nazwiska i Imienia a jako Avataru nie użyjesz swojego zdjęcia, nawet jeśli nasze wysiłki dotyczące ochrony Twoich danych zostaną pokonane to i tak powiązanie zgromadzonych w serwisie mpmuz informacji z Tobą jako konkretną osoba staje się praktycznie niemożliwe.

W przypadku, kiedy zostaniemy zobowiązani do ujawniania zgromadzonych danych przez sąd, policję lub inne organy egzekwowania prawa będziemy obowiązani ujawnić dane. Ujawnienie takie nie jest naruszeniem zasad niniejszej Polityki.

Korzystając z Serwisu jako zarejestrowany użytkownik, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez właściciela Witryny mpmuz.pl na warunkach określonych w niniejszej Polityce.

Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, konserwację i przetwarzanie tych informacji nie powinieneś korzystać z Witryny jako zarejestrowany użytkownik, co oznacza, że z wielu funkcji nie będziesz mógł korzystać.

Wszelkie zmiany tych zasad będą publikowane na tej stronie w celu zapewnienia, użytkownikom posiadania pełnej świadomości, jakie informacje są zbierane, jak są wykorzystywane oraz czy i w jakich okolicznościach zostają ujawniane.

Jeśli obawiasz się o to, jak informacje są gromadzone, wykorzystywane lub ujawniane, okresowo sprawdzaj i zapoznawaj się z treścią publikowaną na tej stronie. Jeśli masz jakieś konkretne obawy, które nie zostały uwzględnione w polityce, prosimy o kontakt na adres [email protected].

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz aby Twój Profil muzyczny funkcjonował w serwisie mpmuz.pl, możesz wysłać nam informacje na wskazany powyżej adres email. Skontaktujemy sie z Tobą w celu uzgodnienia, które informacje dotyczące Ciebie winniśmy usunąć z serwisu mpmuz.pl. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz całkowicie ukryć swój profil muzyczny przez innymi użytkownikami serwisu. Pamiętaj również, że rozwój społeczności użytkowników Witryny mpmuz.pl polega na wymianie informacji.